Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Nowa izba w Sądzie Najwyższym wydała swoje pierwsze orzeczenieJak czytamy w komunikacie, na stronie Sądu Najwyższego, sędziowie orzekający w nowoutworzonej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej zostali przydzieleni do spraw (dotyczących 336 spraw przejętych z byłej Izby Dyscyplinarnej, jak również 4 nowych spraw), w których będą sprawozdawcami — zostało już wydane pierwsze orzeczenie.

Obecnie w nowej Izbie orzeka 5 sędziów wyznaczonych tymczasowo zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN. Są nimi: Wiesław Kozielewicz, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Dariusz Kala, Marek Siwek oraz Krzysztof Wiak.

18 lipca w poniedziałek zapadło pierwsze orzeczenie. SN wydał postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania w pierwszej instancji sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu rejonowego.

Jak przypomniano na stronie www.sn.pl, zgodnie z przepisami ustawy z 27-07-2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązującymi do 14-07 br., kompetencja do wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, w sprawach dyscyplinarnych wszystkich sędziów sądów powszechnych, należała do Prezesa SN kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. Powyższe uregulowanie wyrokiem TSUE z dnia 15-07-2021 r. zostało uznane za niezgodne z wymaganiami art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

Aktualnie ustawa wprowadza zasadę, iż do rozpoznania w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych sędziów sądów rejonowych, właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu, którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym, a tylko w przypadku, gdy dana sprawa dotyczy sędziego sądu apelacyjnego lub sędziego sądu okręgowego, właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, przez Sąd Najwyższy — Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, spośród sądów dyscyplinarnych właściwych dla obszarów apelacji sąsiadujących z obszarem apelacji, w którym pełni służbę objęty postępowaniem sędzia.

- Skutkiem tego wniosek rzecznika dyscyplinarnego stał się bezprzedmiotowy i jako taki został pozostawiony bez rozpoznania - wyjaśnia Sąd Najwyższy.


Źródło:  rp.pl


Prześlij komentarz

0 Komentarze