Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Prezes Adwokatury apeluje o zmiany w wyborze sędziów do KRS


W Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o Sadzie Najwyższym, która ma przekazać NSA sędziowskie „dyscyplinarki". Jednocześnie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati w piśmie do premiera Morawieckiego apeluje o zmiany w zakresie wyboru sędziów – członków KRS, aby przebiegał bez udziału czynnika politycznego, ale z udziałem m.in. adwokatów i radców.

Jak wskazał Rosati funkcjonowanie na przestrzeni ostatnich lat niekonstytucyjnego systemu powoływania sędziów przez KRS, której skład w części został ukształtowany z udziałem polityków, co więcej obowiązujące w tym zakresie przepisy krajowe, doprowadziły do tego, że w różnych postępowaniach, przed sądami w Polsce, jak i przed trybunałami międzynarodowymi, dochodzi i będzie dochodziło do kwestionowania niezależności polskich sądów i niezawisłości polskich sędziów.

Dodał też, iż suma tych czynników jest przyczyną zastrzeżeń formułowanych pod adresem naszego wymiaru sprawiedliwości. Poszukując rozwiązania tej sytuacji, wskazał, iż warto podkreślić, że naprawa całego systemu nie dokona się jedynie poprzez zmianę przepisów w zakresie odnoszącym się do właściwości sądów.

Sędziów do KRS powinno wybierać środowisko prawnicze

Jak wskazuje prezes NRA, realnym krokiem uruchamiającym naprawę polskiego wymiaru sprawiedliwości będzie zmiana obowiązującej procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów. Wybór piętnastu sędziów członków KRS odbywa się w oparciu o rozwiązania zakwestionowane w orzecznictwie TSUE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego. Wspólnym mianownikiem tych judykatów jest bezwzględna konieczność wyeliminowania z procedury wyboru członków KRS wybieranych spośród sędziów czynnika politycznego.

Dodaje też, że właściwszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie wyboru tej części członków KRS przez przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych funkcjonujących w wymiarze sprawiedliwości, tj. przez NRA, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Komorniczą oraz przedstawicieli sędziów i prokuratorów, na zasadach określonych w ustawie. To pozwoliłoby na uformowanie tej części Krajowej Rady Sądownictwa bez udziału czynnika politycznego.

W jego ocenie kolejnym krokiem naprawiającym wymiar sprawiedliwości powinno być przekazanie wszystkich spraw dyscyplinarnych Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Dodaj, że polscy obywatele oczekują od swojego Państwa sprawnie działającego sądownictwa.


Prześlij komentarz

0 Komentarze