Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kuratorach sądowych


Rząd przyjął 5 lipca br. projekt ustawy o kuratorach sądowych, zmieniający dotychczasowe przepisy, dzięki temu kuratorska służba sądowa będzie odpowiednio lepiej funkcjonować. Przepisy zwiększą skuteczność pracy kuratorów.

Kuratorzy dostarczają sądowi kluczowych informacji o swoich podopiecznych, poprzez kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań tych, którzy weszli na drogę przestępstwa, przywrócić społeczeństwu. Ostatnie 20 lat funkcjonowania dotychczasowej ustawy pokazało, że jest ona skutecznym narzędziem realizacji polityki państwa, lecz są jeszcze rzeczy, które wymagają uzupełnienia. Służy temu przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych – prace nad projektem nadzorował minister Michał Woś.

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym realizującym zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym i kontrolnym, związanym z wykonywaniem orzeczeń sądu. Wykonuje swoją pracę przede wszystkim na terenie zamkniętych zakładów i placówek, zwłaszcza w zakładach karnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Nowy projekt wprowadzi rozwiązanie, które umożliwi kuratorom sądowym uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej. Zgodnie z nim sąd rejonowy, ma zapewnić kuratorowi na jego wniosek taką pomoc.


Rozwiązania przyjętego przez rząd projektu ustawy to też:

• Określenie zasad nadzoru nad kuratorami sądowymi;

• Wprowadzenie tytułu honorowego - dyplomowanego kuratora specjalisty.

• Wprowadzenie jednolitych zasad naboru do służby kuratorskiej, przebiegu aplikacji kuratorskiej oraz przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego;

• Bardziej precyzyjne określenie roli i kompetencji ministra sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego;

• Uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między zespołami i sądami;

• Zapewnienie dodatkowych pieniędzy dla kuratorów, zgodnie z ich postulatami;

• Wprowadzenie zmian przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów - rozszerzenie odpowiedzialność dyscyplinarnej kuratora zawodowego o przesłankę nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej oraz rezygnacje z możliwości wymierzania kary porządkowej.

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia


Źródło:  www.gov.pl

Prześlij komentarz

0 Komentarze