Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Klauzule abuzywne, a ważność całej umowyW Polskim prawie klauzulami abuzywnymi określa się klauzule niedozwolone w umowie — dotyczą one postanowień umownych zawartych z konsumentem nieuzgodnionych indywidualnie, kształtujących jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, bądź rażąco naruszającymi jego interesy. Regulowane są one przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu prawa cywilnego.

Przykładem klauzuli abuzywnej może być np. wyłączenie odpowiedzialności firmy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy.

Instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie prawa konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Klauzule abuzywne, a ważność całej umowy

Stwierdzenie abuzywności poszczególnych zapisów zawartych w umowie nie neguje jej całej. - pozostały zakres nadal wiąże obie strony. 

Jakie są zasady postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w umowie?

Konsument, który obawia się, iż zapisy w umowie, którą zawarł, mogą być niedozwolone, powinien najpierw zapoznać się z rejestrem takich klauzul, pod adresem internetowym https://www.rejestr.uokik.gov.pl.

W rejestrach tych znajduje lista decyzji o stwierdzeniu abuzywności zapisu, publikowana łącznie z uzasadnieniami.

Jeżeli zapis, który konsument ma w swojej umowie, zgadza się z tym z bazy lub jest podobny do klauzuli abuzywnej wpisanej do bazy, może on powołać się na ten wpis w negocjacjach z przedsiębiorcą w celu zawarcia z nim porozumienia w tej kwestii.

W sytuacji, gdy druga strona umowy nie zgadza się z zarzutami, wówczas konsumentowi pozostaje indywidualne powództwo przed sądem powszechnym lub powiadomienie Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przed drugą stronę niedozwolonych zapisów.


Źródło: infor.pl

Prześlij komentarz

0 Komentarze