Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Spłata kredytu - Bank musi oddać klientowi prowizję


Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego została uwzględniona przez Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięcie to jest ważne dla wszystkich osób, którym bank lub firma pożyczkowa odmówiły rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu.

Cała sprawa miała swój początek kilka lat temu, kiedy to klienci Alior Banku zaciągnęli kredyt o wartości 50 tys. zł. Za udzielenie kredytu bank naliczył 16,7 tys. zł. prowizji, a całość zobowiązania miała zostać spłacona w okresie 10 lat. Pożyczkobiorcom udało się spłacić całość kredytu już po 14 miesiącach, więc zgodnie z prawem oczekiwali zwrotu od banku proporcjonalnej wartości prowizji, blisko 15 tys. zł. ale bank nie zamierzał uregulować tego zobowiązania. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. 

Sąd Rejonowy I instancji uznał zasadność argumentów powodów i zasądził kwotę wskazaną w pozwie. Alior Bank wniósł apelację, w wyniku której Sąd Okręgowy w Kielcach, jako sąd II instancji, zmienił wyrok i oddalił powództwo, argumentując, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim nie uzasadnia żądania klientów, a prowizja nie jest kosztem powiązanym z okresem kredytowania.

Rzecznik Finansowy nie podzielił poglądu sądu II instancji, uznając, że wyrok narusza prawo w sposób rażący i postanowił złożyć skargę nadzwyczajną.

W wyniku rozpoznania powyższej skargi Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w skardze i uchylił zaskarżony prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach, tym samym Bank został dodatkowo obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt, oznacza to, że wyrok sądu I instancji, zasądzający na ich rzecz zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty, jest orzeczeniem prawomocnym, a bank powinien wypłacić klientom zaskarżoną kwotę wraz z żądanymi odsetkami określonymi w sentencji wyroku sądu I instancji.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu. Nie ma przy tym znaczenia ich charakter i kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. Rozliczenia kredytu mogą zatem domagać się wszyscy klienci, którzy zawarli umowę po 18 grudnia 2011 r. Wówczas weszły w życie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, regulujące zasady rozliczenia wcześniej spłaconych kredytów.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest ważne dla wszystkich tych, którym bank lub firma pożyczkowa odmówiły zgodnego z prawem rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu. 


Źródło: infor.pl

Prześlij komentarz

0 Komentarze