Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym — Izba Odpowiedzialności Zawodowej w miejsce Izby Dyscyplinarnej.Uchwalona w czwartek przez Sejm wspomniana nowelizacja zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, a w jej miejsce powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Nowelizacja ta przewiduje też procedurę "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". W najbliższym czasie ustawa trafi do Senatu.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Sędziowie, którzy obecnie orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, będą mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W Sądzie Najwyższym zostanie utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem prezesów izb SN) mają być losowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierze na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Natomiast przewidziany w noweli "test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. 

Przed uchwaleniem całej nowelizacji posłowie przyjęli 15 poprawek i pozytywnie zaopiniowanych przez sejmową komisję sprawiedliwości. Na mocy jednej z przyjętych znaczną większością głosów poprawek z nowelizacji wykreślono preambułę.


Test niezawisłości i bezstronności sędziego

Ostatecznie w nowelizacji nie znalazły się zapisy, które miały przywrócić możliwość przeprowadzania "testu niezawisłości i bezstronności sędziego" w stosunku do już zapadłych, prawomocnych orzeczeń, które zakładały możliwość składania w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wniosków, że zapadłe prawomocne orzeczenie zostało wydane z naruszeniem standardu niezawisłości i bezstronności.

Ryszard Terlecki bezpośrednio przed głosowaniami zakomunikował, iż klub PiS wycofał dwie poprawki dotyczące tej kwestii. Zatem w uchwalonej nowelizacji "test bezstronności" nie odnosi się do orzeczeń, które już są prawomocne. Jest natomiast zapis przewidujący, że w ciągu pół roku od wejścia jej w życie istnieje możliwość wznowienia spraw sędziów ukaranych dyscyplinarnie prawomocnymi orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej lub tych, którym uchylono immunitety.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma rzecz jasna związek z tym że TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia Trybunał nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.


Źródło: infor.pl

Prześlij komentarz

0 Komentarze