Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

„Tarcza sprawiedliwości” - ochrona przedsiębiorców, mniej spraw w sądach i procesy on-lineW uchwalonej przez Sejm Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odnoszą się do większości problemów związanych z epidemią koronawirusa. Przyjęte przepisy chronią przede wszystkim uczniów i nauczycieli przed atakami internetowych hakerów na zdalne lekcje, a firmy - przed bankructwem. Zmniejszają także obciążenie sądów i pozwalają na prowadzenie procesu karnego on-line.

Najnowsza Tarcza antykryzysowa wprowadza do Kodeksu wykroczeń surowe kary za zakłócanie przez trolli zdalnych lekcji, prowadzonych przez szkoły w czasie epidemii koronawirusa. To odpowiedź na liczne przypadki ataków młodych hakerów, którzy przejmowali transmisje on-line i wyświetlali materiały pornograficzne. Ministerstwo Sprawiedliwości chroni nauczycieli i uczniów przed takimi działaniami. Za włamania na e-lekcje i inne transmisje w sieci grozić będzie kara ograniczenia wolności lub co najmniej 1000 zł grzywny. Kara będzie surowsza, jeśli sprawca dopuści się wyjątkowo nieobyczajnego wybryku. W takiej sytuacji będzie mu grozić do 30 dni aresztu, ograniczenie wolności do roku lub co najmniej 3000 zł grzywny. Maksymalna wysokość grzywny w obu rodzajach przestępstw wyniesie 5000 zł.

Ochrona firm przed bankructwem

Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe, będzie mogło samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu. Rozwiązania przygotowane przez MS wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Prokuratorią Generalną RP sprawiają, że postępowanie restrukturyzacyjne będzie szybsze, tańsze i ochroni firmy przed bankructwem.

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się od niego wierzyciele, maksymalnie do czterech miesięcy i na czas zatwierdzenia przez sąd układu zawartego z wierzycielami. W tym okresie wierzyciele nie będą mogli wypowiadać istotnych dla przedsiębiorcy umów, m. in. najmu nieruchomości. Czteromiesięczny okres zawarty w nowych przepisach daje dłużnikom czas na porozumienie się z wierzycielami.

Mniej spraw w sądach

Przewidziana zmiana w Kodeksie karnym będzie miała na celu ograniczenie możliwości łączenia kar, co spowoduje, że w sądach będzie rocznie nawet o 15 tysięcy mniej spraw. Jest to tym bardziej istotne, że takie sprawy rozpoznawane są na rozprawach z udziałem publiczności. Redukcja liczby tego rodzaju spraw znacznie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania epidemii. 

Istotne są także względy ekonomiczne. 15 tys. spraw mniej w sądach to bardzo duże oszczędności na konwojowaniu więźniów, które łącznie mogą przejechać nawet 3 mln kilometrów, a to jest koszt  około 2,4 mln zł. Zaproponowana zmiana będzie prowadziła do zaoszczędzenia tej kwoty.

Proces karny on-line

Nowe rozwiązania ułatwiają przesłuchanie w formie wideokonferencji w przypadku świadków przebywających w areszcie śledczym, w zakładzie karnym lub za granicą. Posiedzenie aresztowe w formie zdalnej będzie uzależnione od decyzji sądu w konkretnej sprawie. Decyzja ta będzie uzależniona m.in. od oceny, czy ten sposób przeprowadzenia czynności pozwoli na zapewnienie zatrzymanemu pełnego prawa do obrony. Obrońca, co do zasady, będzie znajdował się w tym samym miejscu co zatrzymany. Strony biorące udział w zdalnym postępowaniu muszą korzystać ze sprzętu audiowizualnego, który bezpośrednio przekazuje obraz i dźwięk.

Zaproponowane zmiany ograniczą zagrożenia epidemiczne dla osób uczestniczących w postępowaniach, przyśpieszy procedury sądowe, a także zmniejszy koszty związane z koniecznością stawiennictwa w sądzie.

Publikowanie komentarza

0 Komentarze