Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Nowe przepisy dotyczące prawa spadkowego


Zmiany w prawie spadkowym, co zmienia ustawa przyjęta przez rząd?

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt przedstawiony przez ministra sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Głownie dotyczy on zmian dotyczących prawa spadkowego. Chodzi w tym przypadku o lepsze zabezpieczenie sytuacji prawnej spadkobierców, w szczególności osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych, poprzez ułatwienie im złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku w przepisanym terminie. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną zaś dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, innymi słowy cioteczne bądź stryjeczne wnuki oraz dalsze pokolenia. Rozwiązanie to powinno skrócić czas trwania postępowań, a także ograniczy potrzebę poszukiwania przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych spadkodawcy.


Kluczowe rozwiązania:

- Za niegodne dziedziczenia będą mogły zostać uznane osoby, które permanentnie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego. Dotyczy to także uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

- Nowe przepisy przewidują zmianę zasady dziedziczenia w trzeciej grupie spadkowej, w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadał będzie jego dzieciom w równych częściach.

- Jeżeli dziecko którekolwiek dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy przypadał będzie w częściach równych ich dzieciom. W przypadku kiedy brak jest dzieci i wnuków, udział spadkowy przypadał będzie pozostałym dziadkom, w częściach równych.

- Wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Skróci to znacznie czas trwania postępowań i ograniczy potrzebę poszukiwania z urzędu przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych spadkodawcy.

- Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku będzie wymagało zezwolenia sądu, bieg terminu na złożenie oświadczenia ulegnie zawieszeniu na czas trwania dalszego postępowania.

- W postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, zezwolenia na odrzucenie lub proste przyjęcie spadku będzie udzielał sąd spadku – w miejsce dotychczasowego sądu opiekuńczego.


Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.


Prześlij komentarz

0 Komentarze