Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Kolejny wyrok korzystny dla frankowiczów


Z najnowszych wiadomości: Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie jest znane polskiemu prawu i oddalił roszczenia mBanku S.A. Bank pozwał małżonków frankowiczów, którzy w 2007 roku zaciągnęli kredyt waloryzowany kursem CHF, domagając się zwrotu udostępnionego im kapitału kredytu, a także wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału. Na wypadek, gdyby nie uwzględniono tych żądań, bank domagał się dokonania waloryzacji sądowej i uznania, że bankowi należy się dodatkowa kwota wynikająca z istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza.

Pozwanymi są członkowie pozwu zbiorowego prowadzonego przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko mBankowi o stwierdzenie nieważności ponad 1700 umów. mBank wystąpił z tym powództwem z „ostrożnością”, na wypadek, gdyby w sprawie łódzkiej doszło do stwierdzenia nieważności umowy. W opinii banku w razie upadku umowy powinno dojść do wzajemnego zwrotu świadczeń oraz korzyści, jaką kredytobiorca osiągnął z tego, że otrzymał kapitał kredytu, wykorzystując go na nabycie nieruchomości. Korzyść ta ma według mBanku, odpowiada zaoszczędzonym przez konsumenta wydatkom na pozyskanie kredytu w złotych.

Pełnomocnicy pozwanych adwokaci Wojciech Adamski i Wojciech Luty wysunęli argumenty, iż żądanie mBanku o zwrot kapitału jest przedawnione, a roszczenie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w ogóle nie istnieje i nie ma oparcia w przepisach prawa krajowego oraz unijnego. Sąd Okręgowy podzielił tę argumentację mecenasów i powództwo banku oddalił, uznając, że zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału jest zasadny, albowiem frankowicze roszczenia zgłosili w 2017 roku, domagając się ustalenia nieważności umowy, co jest ewidentnym sygnałem, że nie chcieli utrzymania umowy frankowej. W następstwie tego rozpoczął bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń Banku. Sąd uznał również, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie jest znane polskiemu prawu, a regulacje unijne nie tylko chronią konsumenta, ale też mają charakter represyjno-sankcyjny dla banku stosującego abuzywne klauzule.

Wyrok ten ma szczególne znaczenie, dlatego, że coraz częściej banki kreują żądania o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jest to bodaj jedno z pierwszych orzeczeń, w którym sąd uznał za przedawnione roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału.


Źródło:  rp.pl


Prześlij komentarz

0 Komentarze